27 - 28 januariStockholm

 Information om Konferensen

DataTjej-Konferensen är till för kvinnor samt icke binära som pluggar IT- och datavetenskapsrelaterade ämnen. Syftet är att inspirera för ett meningsfullt kommande arbetsliv och ge chans att nätverka med andra kvinnor samt icke-binära inom IT. Ansökan för konferensen är öppen för medlemmar som läser en eftergymnasial data­- eller IT-utbildning motsvarande minst två år. 

Konferensen i år kommer att vara digital. Under två dagar får ca 500 deltagare lyssna på företagspresentationer, delta i online- workshops och prata med representanter från potentiella framtida arbetsgivare under den digitala företagsmässan. Under kvällarna får de gå på företagsevent där de får läraa känna ett företag och dess representanter.

Konferensen roterar mellan sju olika lärosäten i Sverige: Uppsala, Lund, Göteborg, Umeå, Stockholm, Linköping och Luleå. Den anordnas av en projektgrupp bestående av högskolestudenter från värdstaden. 2021 anordnas konferensen digitalt med frivilla fysiska event i Stockholm. Hoppas vi ses 27-28 januari 2021 i Stockholm!

En digital konferens

Årets Datatjej konferens kommer att vara en digital konferens och äga rum via Zoom. Konferensen är gratis för alla deltagare och vara mellan två heldagar, inklusive frivilliga fysiska företagsevent på kvällstid. Datumet för konferensen är 27-28 januari 2021.

I och med att konferensen i år är digital som kommer Datatjej inte erbjuda boende för deltagare, vill man ha boende under konferensdagarna i Stockholm så får man ordna det på egen hand.

Vi ser fram emot att träffa dig! Urval

På grund av få antal platser och högt söktryck har vi inte möjlighet att ge alla en plats. Vid val av deltagare tittar vi exempelvis på universitet och årskurs för att få en så rättvis och jämn fördelning som möjligt. Givetvis spelar även motiveringen roll, så det kan vara värt att fundera på varför en plats bör gå just till dig. 

När urvalet är färdigt kommer vi att skicka ut ett mejl till dig ifall du har fått en plats där vi ber dig att göra en registrering. I den kommer du att behöva ange kompletterande information om dig själv. Konferensen i år är kostnadsfri.

Var även beredd på att du kommer att behöva ladda upp ett CV på ganska kort varsel ifall du får en plats!

Arrangeras av

DataTjej Konferensen
deltagare@datatjej.se